top of page

Kjøpsinfo

Vilkår

Vilkårene gjelder kundens bruk og kjøp av alle varer og tjenester levert av Skiltmaker Haugen as.

Rødmyrjordet 59, 3735 Skien, post@skiltmakerhaugen.no, 35 59 50 00, NO944294198MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Returadresse

Skiltmaker Haugen AS

Rødmyrjordet 59

3735 Skien

Personvernerklæring

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Skiltmaker Haugen as. Det er kun Skiltmaker Haugen som har

tilgang til opplysningene som samles inn. Skiltmaker Haugen behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person

vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Betalingsinformasjon

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Hos oss kan du betale med Vipps og kort.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Priser og levering

Ordren blir behandlet innen 48 timer etter bestilling.

Kunden vil få en ordrebekreftelse på mail i det vi har mottatt bestillingen, og kunden plikter å sjekke at denne er i overensstemmelse med bestillingen hva angår produkttype, innhold, antall og pris.

Varene vil bli sendt med posten innen oppgitt produksjonstid.

Frakt

Vi sender varene med Posten eller Bring Cargo.

Fraktkostnad kommer i tillegg og avhenger av størrelse og vekt på materiellet som er bestilt.

Fraktkostnaden fremkommer på ordrebekreftelsen.

Bindende bestilling

Bestillinger er bindende. Dvs. at endringer i leveringsadresse eller bestilte varer kan medføre ekstra kostnad.

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må du kontakte oss så snart som mulig. Eventuelle prosesserte ordre kan ikke avbestilles!

Reklamasjon og angrerett

Våre produkter blir spesiallaget til hver ordre, det er derfor ingen angrerett på produktene etter at de er produsert.

Skiltmaker Haugen plikter å rette opp mangel på produkt dersom kunden innen 14 dager gir tilbakemelding om dette.

Kunden er selv ansvarlig for å sjekke at deres bestilling ikke inneholder stave-, tegnsettings- eller grammatiske feil.

Ved retur må varen være ubrukt.

Det er kunden som bekoster returfrakt.

Merk at du er ansvarlig for at returen kommer frem til oss.

Korrekt adressering, merking og frankering er derfor viktig.

Godkjent retur vil bli refundert.

Pakker som mot formodning ikke hentes og dermed kommer i retur til oss vil bli trukket for kostnadene dette medfører. Inntil kr. 500,- inkl. mva.

Opphavsrett

Formidler kunden et eget motiv eller utøver annen innflytelse på produktet forsikrer kunden overfor Skiltmaker Haugen at tekst og motiv ikke heftes av tredjeparts rettigheter.

Evt. opphavs-, person- eller navnerettihets krenkelser blir i så fall kunden å laste. Dessuten forsikrer kunden at den gjennom individualiseringen av produktet ikke krenker

andre tredjeparts rettigheter. Kunden fritar Skiltmaker Haugen fra alle fordringer og krav som blir gjort gjeldende grunnet krenkelse av slike tredjeparts rettigheter,

såframt kunden må forsvare pliktkrenkelsen. Kunden erstatter Skiltmaker Haugens alle oppstående forsvarsomkostinger og andre skader.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt

med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Endring i vilkår

Skiltmaker Haugen forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

bottom of page