top of page

SPESIALSKILT

Alle de forskjellige produksjonsmetodene vi rår over gir oss en enestående mulighet

til å løse skiltoppdrag utover det vanlige.

Diamantrissing på spesielle metaller, 3D-bokstaver belagt med bladgull, etsede

glass-skilt, UV print av spesielle effekter er bare noen eksempler.

Mulighetene er mange, og med vår erfaring og kunnskap vil kunden være sikret et

resultat som skiller seg ut i mengden.

Messing logo
LED bokstav
Utfreset trelogo
Pub skilt
Messing bokstav

sKILTMAKER hAUGEN AS

Tlf. 047 35595000    Mail: post@skiltmakerhaugen.no
Rødmyrjordet 59 - 3735 Skien
PB: 2790 - 3702 Skien 
bottom of page