BILDEKOR

Bildekor er den rimeligste og mest effektive måten for et firma å profilere seg på.

Firmabiler som går på veien dag etter dag gir en unik mulighet til kommunikasjon med markedet.

Vi produserer og monterer bildekor av alle typer, også på lastebil og buss.

Vi leverer alt av bilfoliering, fra små dekor- og logoelementer til helfoliering.

Vi sørger for effektiv firmaprofilering, og hjelper kundene med design av dekor som blir lagt merke til.

sKILTMAKER hAUGEN AS

Tlf. 047 35595000    Mail: post@skiltmakerhaugen.no
Rødmyrjordet 2 - 3735 Skien
PB: 2790 - 3702 Skien