top of page

BUSSREKLAME

Vi har 90 busser i Grenland, 180 i Telemark du kan få din reklame på.

Reklame bak på buss er et kraftfullt medium, er tett på kjøps- øyeblikket, med høy

oppmerksomhet, og fremstår med all tydelighet som "Reklame Midt i Veien".

Reklame bak på buss er et kostnadseffektivt medium og sammenlignet med andre

media kanaler gir reklame bak på buss mer for mindre!

Skiltmaker haugen er en "One Stop Shop" innen reklame på buss.

Vi har lang erfaring og kunnskap innen grafisk design, produksjon og montering av

reklame på buss.

Vi garanterer riktig produkt til rett tid og i områder som skaper resultater for deg

som annonsør! 

Argumentene står i kø!
* Sett av 90% av befolkningen
* Bussene er der folk er
* Store flater -mange repetisjoner
* Høy oppmerkso
mhet
* Tett på kjøpsøyeblikket
* Utmerket i kombinasjon med
  andre medier
* Ingen kan"zappe" forbi

sKILTMAKER hAUGEN AS

Tlf. 047 35595000    Mail: post@skiltmakerhaugen.no
Rødmyrjordet 59 - 3735 Skien
PB: 2790 - 3702 Skien 
bottom of page