top of page

BUSSREKLAME

Vi har 90 busser i Grenland, 180 i Telemark du kan få din reklame på.

Reklame bak på buss er et kraftfullt medium, er tett på kjøps- øyeblikket, med høy oppmerksomhet, og fremstår med all tydelighet som "Reklame Midt i Veien". Reklame bak på buss er et kostnads-effektivt medium og sammenlignet med andre media kanaler gir reklame bak på buss mer for mindre! Skiltmaker haugen er en "One Stop Shop" innen reklame på buss. Vi har lang erfaring og kunnskap innen grafisk design, produksjon og montering av reklame på buss.

 

Vi garanterer riktig produkt til rett tid og i områder som skaper resultater for deg som annonsør! 

Argumentene står i kø!
* Sett av 90% av befolkningen
* Bussene er der folk er
* Store flater -mange repetisjoner
* Høy oppmerksomhet
* Tett på kjøpsøyeblikket
* Utmerket i kombinasjon med
  andre medier
* Ingen kan"zappe" forbi

bottom of page