top of page

Taktile skilt

Det stilles krav til universell utforming i allment tilgjengelige bygg.
For at blinde og svaksynte skal kunne ta seg lettere frem, benyttes taktile skilt og punktskrift.
På taktile skilt er skriften eller symbolet opphevet, for at synshemmede lettere skal forstå informasjonen
på skiltet ved å kjenne på det. Skiltene kan leveres i mange forskjellige farger. I tillegg skrives
informasjonen med punktskrift (braille).

Norges Blindeforbunds krav til skilt
Skilt skal plasseres i øyehøyde, det vil si en senterhøyde på 150 cm. 
Det skal være mulig å komme helt inntil skiltet. Det må derfor ikke plasseres gjenstander foran skilt.
For skilt man kan gå helt inntil skal mindre tekstmengder utformes med opphøyde taktile bokstaver og med punktskrift.
Den opphøyde taktile skriften skal ha en taktilitet på min 1 millimeter.
Punktskriften skal plasseres slik at den starter rett under der den taktile skriften starter. Det vil altså si til venstre på skiltet.
Man vil naturlig begynne å lete etter punktskriften under starten av den taktile skriften.
Punktskriften på skilt skal ha en taktilitet på min 0,6 millimeter.
Skilt som plasseres mot en lys bakgrunn bør ha mørk bakgrunn med hvit eller svak nedtonet tekstfarge.
Luminanskontrasten mellom tekst og bakgrunnen på skiltet, og mellom skiltet og bakvegg skal være på min 0,8.
Skrifttypen skal være ren uten seriffer (føtter), ikke kursiv og med opphøyde taktile bokstaver.
Skilt innendørs skal være belyst med min 300 lux.
Skilt skal ha matt overflate, da blanke overflater gir sjenerende reflekser og blending.
Gjennomlyste skilt skal ha lys tekst på mørk bakgrunn.

Taktil 2.jpg
Taktil 1.jpg
Håndløperskilt.jpg

sKILTMAKER hAUGEN AS

Tlf. 047 35595000    Mail: post@skiltmakerhaugen.no
Rødmyrjordet 59 - 3735 Skien
PB: 2790 - 3702 Skien 
bottom of page