top of page

Taktile skilt

Norges Blindeforbunds krav til skilt
- Skilt skal plasseres i øyehøyde, det vil si en senterhøyde på 150 cm. 
- Det skal være mulig å komme helt inntil skiltet. Det må derfor ikke plasseres gjenstander foran skilt.
- For skilt man kan gå helt inntil skal mindre tekstmengder utformes med opphøyde taktile bokstaver og med punktskrift.
- Den opphøyde taktile skriften skal ha en taktilitet på min 1 millimeter.
- Punktskriften skal plasseres slik at den starter rett under der den taktile skriften starter. Det vil altså si til venstre på skiltet.
- Man vil naturlig begynne å lete etter punktskriften under starten av den taktile skriften.
- Punktskriften på skilt skal ha en taktilitet på min 0,6 millimeter.
- Skilt som plasseres mot en lys bakgrunn bør ha mørk bakgrunn med hvit eller svak nedtonet tekstfarge.
- Luminanskontrasten mellom tekst og bakgrunnen på skiltet, og mellom skiltet og bakvegg skal være på min 0,8.
- Skrifttypen skal være ren uten seriffer (føtter), ikke kursiv og med opphøyde taktile bokstaver.
- Skilt innendørs skal være belyst med min 300 lux.
- Skilt skal ha matt overflate, da blanke overflater gir sjenerende reflekser og blending.
- Gjennomlyste skilt skal ha lys tekst på mørk bakgrunn.

Taktil 2.jpg
Taktil 1.jpg
Håndløperskilt.jpg
bottom of page